Hokejbalový klub HBC Hodonín

HBC Hodonín

klub s dlouhou a bohatou historií


Oficiální znak klubu

Co je hokejbal ?


 

Hokejbal je zcela nová, původní československá hra, pro niž sestavili pravidla funkcionáři TJ Pedagog v Českých Budějovicích v letech 1982-1983. Tato hra je novým sportovním odvětvím a vychází z ledního hokeje.

Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce formální i obsahové. Rovněž hráčská výzbroj a výstroj je téměř stejná. Liší se však zásadně tím, že se nehraje na ledě, ale na suchém povrchu hřiště, nepoužívá se bruslí a puku.

Hraje se ve sportovní obuvi a s plastovým míčkem.

Příbuznost s ledním hokejem dokazuje i stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry.

I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje v současnosti atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem z hlediska masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností.

Může ho hrát každý, není tak finančně náročný, nevyžaduje velkých sportovních ploch, tím i finančních prostředků na jejich výstavbu, nevyžaduje velkého počtu hráčů, je poměrně bezpečný, snadno se organizuje.

Významným datem v historii hokejbalu se považuje datum 16.6.1990, kdy v hokejbalovém středisku Nižbor u Berouna, byl založen Českomoravský hokejbalový svaz.

Bylo zvoleno jeho předsednictvo, schváleny stanovy, jednotlivé komise a byly vytyčeny další úkoly a cíle pro další období.

Hokejbal je

relativně mladý sport, který vychází z ledního hokeje.

Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce formální i obsahové. Příbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. Zásadní je však to, že z psychologického hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem ledního hokeje a považuje hokejbal za sport, který z řady důvodů přímo z ledního hokeje vznikl.

Od ledního hokeje se liší:

- nehraje se na ledě, ale na pevném povrchu hřiště (asfalt, beton, ...)

- nepoužívá se bruslí, hráči hokejbalu mají sportovní obuv

- hraje se sice klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem

- ostatní výstroj hráče hokejbalu je jednodušší a hlavně podstatně levnější než v ledním hokeji, protože není nutná tak pečlivá ochrana těla.

Často při vyslovení slova hokejbal dochází k záměně s pozemním hokejem. Od toho se ovšem zásadně liší v mnoha směrech (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky, počet hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost není téměř žádná.

I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem, zejména z hlediska možného masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností.

Přednosti hokejbalu

- může ho hrát každý, v neorganizované podobě je hra u nás po generace značně rozšířená

- je finančně nenáročný, hokejku vlastní téměř každé dítě

- nevyžaduje krytá sportoviště ani velkých sportovních ploch a tím i finančních prostředků na jejich výstavbu

- nevyžaduje velký počet hráčů

- je poměrně bezpečný

- snadno se organizuje

- oslovuje populaci mužů všech věkových kategorií

- má perspektivu široké základny, zejména mezi mládeží

Další vývoj hokejbalu

by se měl v podstatě ubírat takovým směrem, aby umožnil hrát hokejbal, všem zájemcům, kteří mají rádi hokej, ale z různých důvodů ho závodně hrát nemohou. Jsou-li vytvořeny potřebné podmínky, hokejbal se rychle šíří a již dnes patří mezi sporty nejmasovější. Málokdo ví, že hokejbal je již 12. nejpočetnější sport mezi více než 100 druhy sportů u nás a že v kategorii kolektivních sportů se hokejbalisté mužské populace řadí na 5.místo! Tím hokejbal přispívá k zvyšování pravidelné tělovýchovné aktivity mládeže i dospělých a účelnému využívání jejich volného času.